ING Global Opportunities Fund

Oordeel: 
fffff
Aanbieder: 
ING Investment Management

Het ING Global Growth Fund is recentelijk omgedoopt tot ING Global Opportunities Fund. Naar mijn mening is dat ook een betere naam, want dit fonds zoekt duidelijk de kansen op. En met resultaat. Daarvoor heeft het fundmanagement allereerst zeven thema’s geselecteerd die naar hun mening de basis zullen vormen voor toekomstige groei. Het ‘gedachtengoed’ van het fonds is behoorlijk breed geformuleerd, met thema’s als ‘consumentengedrag’, ‘demografische verschuiving’ en ‘sociale en politieke ontwikkelingen’. Met alle respect, maar dat zijn zaken die altijd in ogenschouw genomen moeten worden bij de analyse van de toekomstige economische ontwikkeling. Concreter zijn de thema’s ‘digitale revolutie’, ‘energie en milieu’ en ‘industriële innovatie’. Het fonds selecteert beleggingen die passen binnen deze thema’s en het moet gezegd, ze zijn er erg succesvol mee. De MSCI World Index voor aandelen werd de afgelopen vijf jaar niet een beetje, maar ruimschoots verslagen. Zo’n 7% extra jaarlijks rendement gedurende vijf jaar is respectabel. De vraag is dan waar het extra rendement vandaag komt, maar het fonds is daar in de informatie heel duidelijk over. De toegevoegde waarde zit hem vooral in de selectie van de juiste aandelen. Er is in de verschillende sectoren weliswaar sprake van een lichte onder- en overweging ten opzichte van de index, maar dat blijkt minder toe te voegen aan het rendement dan de keuze van de juiste aandelen binnen de verschillende sectoren. Diverse aandelen die niet in de index zitten maar wel in het fonds voegen het nodige rendement toe. Uiteraard zijn niet alle keuzes optimaal, maar daar is het fonds ook duidelijk over in de maandberichten. Dit beleggingsfonds scoort dan ook een hoge alpha, de vakterm voor het extra rendement ten opzichte van de index. Het knappe is dat de bèta, dat is de vakterm voor de beweeglijkheid van een belegging, gelijk is aan dat van de markt. Dit fonds behaalde in het verleden dus een aanmerkelijk hoger rendement bij een risico dat gelijk was aan dat van de markt. Afwijken van de benchmark loont dus bij dit fonds, ondanks de kosten van 1,5% per jaar. Toch moet u dergelijke fondsen met mate toepassen in de aandelenbeleggingen. Afwijken van het gemiddelde kan lange tijd extra rendement opleveren, maar ook omslaan in een negatieve afwijking.