Meesman Global Stock Index Fund

Oordeel: 
ffff
Aanbieder: 
Meesman Index Investments
uitgave: 
Op de deurmat 2005 nr. 7

Het klinkt wat verwarrend maar Meesman heeft niets met MeesPierson te maken, alhoewel oprichter Hendrik Meesman wel enkele jaren voor de chique private bankers heeft gewerkt. Zijn brochure opent met vier simpele woorden: `minder kosten, meer rendement'. Aan de binnenkant van de brochure kunt u citaten lezen van Warren Buffet en William Sharpe die beide aangeven wat de toegevoegde waarde is van indexbeleggingen. Dat is ook wat Meesman te bieden heeft. Zijn Global Stock Index Fund belegt in de wereldwijd gespreide MSCI World Index die uit ruim 1.500 aandelen bestaat. De kosten die het fonds in rekening brengt bedragen 0,5% per jaar. Dat is een zogenaamde Total Expense Ratio, waarin alle kosten verwerkt zijn. Het gaat dus niet alleen om het beheer van de beleggingen maar ook om de kosten van de accountant, de marketing en de administratie. Ter vergelijking: gewone beleggingsfondsen die wereldwijd in aandelen beleggen komen uit op een jaarlijkse kostenfactor die al snel twee tot drie keer zo hoog is. Bovendien blijkt dat ruim driekwart van die beleggingsfondsen niet in staat is om de index te verslaan. In de brochure laat Meesman zien wat het verschil in beheerkosten u kan opleveren. Hij maakt een vergelijking op basis van 8% rendement waar vervolgens jaarlijkse beheerkosten van respectievelijk 1,75% en 0,5% vanaf gaan. Na 25 jaar leveren de lagere kosten u ruim éénderde meer eindkapitaal op. Een ander kostenvoordeel ten opzichte van normale beleggingsfondsen is dat een zogenaamde spread ontbreekt. Die spread houdt in dat u bij aankoop enkele procenten meer betaalt dan de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds terwijl u bij verkoop juist iets minder krijgt dan de intrinsieke waarde. Meesman berekent bij aankoop 0,5% kosten plus 0,55% kapitaalbelasting maar een spread ontbreekt. Bij verkoop wordt alleen 0,5% aan verkoopkosten in rekening gebracht. Het feitelijke beheer van de portefeuille doet Meesman niet zelf, daarvoor wordt het Amerikaanse Vanguard ingeschakeld. In de Verenigde Staten is Vanguard één van de grootste aanbieders van indexbeleggingen. Een prima propositie waar ik twee kantekeningen bij wil plaatsen. De kosten van 0,5% zijn laag in vergelijking met gewone beleggingsfondsen. Als ik het afzet tegen andere indextrackers dan blijkt dat de meeste nog iets voordeliger zijn. Een tweede opmerking betreft de verhandelbaarheid. U kunt bij Meesman een keer per maand in- en uitstappen. Voor de meeste beleggers zal dat echter geen probleem vormen.