huwelijk & samenwonen

Eén van de mooiste momenten van uw leven breekt aan: u gaat trouwen, samenwonen of u wordt geregistreerd partner. Voortaan gaat u samen door het leven. Dat betekent dat u ook op financieel vlak samen keuzes moet maken of beslissingen zult nemen. Deze keuzes kunnen bij een onverhoopte scheiding of overlijden voor ieder tot andere maar ook onverwachte of vervelende gevolgen leiden.

Afspraken

Daarom is het juist nu het moment daar goede afspraken over te maken. Maar tevens het moment om vast te leggen hoe u deze afspraken gedurende de relatie zult nakomen. Zo kunt u afspraken maken over verdeling van inkomen als een van u zijn baan opgeeft om voor het gezin te zorgen. Verder kunt u elkaar als partner aanmelden bij de pensioenuitvoerder. Ook kunt u afspraken maken over de verdeling van uw vermogen en pensioen bij een scheiding. Niet leuk om aan te kaarten, maar u kunt maar beter dit soort afspraken nu maken als u een goede verstandhouding heeft. Als u in scheiding ligt, lukt dat zeker niet meer.  Bij overlijden kunt u bepalen dat uw vermogen naar uw partner gaat, zodat hij of zij in de woning kan blijven wonen. Afspraken dus voor als de situatie onverhoeds wijzigt.

Als onafhankelijk financieel planners van de VOFP adviseren wij u niet alleen over de financiële maar ook fiscale en juridische gevolgen als u besluit te gaan samenwonen of trouwen.