Pensioenadvies

De AOW-leeftijd kruipt gestaag omhoog, pensioenregelingen worden versoberd. Door de lage rente besluiten pensioenfondsen uw pensioen niet langer te indexeren. Hierdoor loopt ook de waardevastheid van uw pensioen gevaar. Als daar ook nog eens een scheiding bovenop komt, kan er sprake zijn van een pensioentekort. Ook als u van werkgever bent veranderd, kan het pensioen tegenvallen. Of misschien wilt u eerder stoppen met werken? Dan is het zaak om eerst te bekijken wat dat voor uw oude dag betekent.

Pensioentekort

Uiteraard zijn er verschillende manieren om dit pensioentekort op te vangen. Maar eerst zullen we met u vaststellen of en in welke mate er sprake is van een tekort. Dat begint met inzicht geven in uw pensioensituatie en het inventariseren van uw wensen na uw pensioendatum. Blijft u wel of niet in de huidige woning wonen? Zijn uw kinderen financieel onafhankelijk? Hoe oud verwacht u te worden? Verwacht u een erfenis? De antwoorden op deze vragen hebben invloed op de oplossingen waaruit u kunt kiezen.

Ook adviseren wij graag als u van werkgever verandert of een eigen bedrijf start. Als u van baan verandert, is het belangrijk de huidige pensioenregeling met de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever te vergelijken. Leuk, als u er netto in salaris op vooruitgaat, maar geldt dat ook voor uw pensioen? En als u ondernemer wordt, zult u zelf uw pensioen moeten regelen. Ook daar kunnen wij u bij helpen.

Wij adviseren u graag als het gaat om uw pensioen!