Belastingvrij schenken en nalaten

Mogelijk speelt u met de gedachten uw (klein)kinderen of een goed doel financieel te ondersteunen. Of wilt u maatregelen nemen om te besparen op toekomstige erfbelasting. Kortom, hoe kunt u zo gunstig mogelijk schenken en nalaten? Zijn er slimme constructies waarmee uw dierbaren of een of meer goede doelen maximaal profiteren van uw schenking of nalatenschap?

Motief financiële ondersteuning

Voordat u gaat schenken is het belangrijk eerst vast te stellen of uw financiële positie nu, maar ook in de toekomst daarvoor voldoende ruimte biedt. U wilt tenslotte niet zelf op een houtje hoeven bijten door de schenkingen aan uw kinderen. En als u besluit te gaan schenken wilt u ook graag welke mogelijkheden u daartoe heeft. Zo kunt u niet alleen fysiek geld schenken, maar ook op papier schenken. Bijvoorbeeld als uw vermogen vast zit in de stenen.

Motief erfbelasting

Een ander veel voorkomend motief om te schenken is de erfbelasting. Een misverstand echter bij veel mensen is dat u alleen door te schenken kunt besparen op toekomstige erfbelasting. Dikwijls kunt u al met een eenvoudige aanpassing van uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract en testamenten de erfbelasting aanzienlijk beperken. Als er dan nog erfbelasting is verschuldigd komt u eigenlijk pas toe aan het hoofdstuk schenken.

Motief regie

Behalve financiële ondersteuning en/of belastingbesparing kunt u ook een wens hebben met het oog op de regie. Zo kunt u allerlei voorwaarden aan de schenkingen verbinden of bepalingen aan erfrechtelijke verkrijgingen in uw testament opnemen. Met het laatste kunt u als het ware over uw graf heen regeren als u dat zou willen. Zo kunt u bepalen dat uw vermogen na uw overlijden altijd aan de warme kant van de familie blijft.

 

Als financieel planner van de VOFP adviseren wij bij het opzetten van schenkingsconstructies en het opstellen van (levens)testamenten. In samenhang daarmee beoordelen wij ook uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract.  Een aantal van ons is bovendien etate planner en heeft daartoe de specialisatieopleiding voor estate planning gevolgd.

 

Hoe kunt u fiscaal zo gunstig mogelijk schenken en nalaten? Zijn er manieren om te voorkomen dat uw erfgenamen meer erfbelasting betalen dan nodig?