Bezorgd om het pensioen in eigen beheer door Frans Nieuwhof

Artikelen

Artikel van Frans Nieuwhof over pensioen in eigen beheer

Bezorgd om het pensioen in eigen beheer.

In het najaar van 2010 sprak ik met de hardwerkende mannen Erik en Willem. Samen hebben zij een goed lopend onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau.
Nu Erik en Willem ouder (resp. 49 en 56 jaar) worden gaan ze zich zorgen maken om hun opgebouwde pensioen. Zoals ze zelf zeiden “ jaarlijks bouwen wij pensioen op in eigen beheer, dat moet goed komen, toch…… ?’’. Vanwege deze twijfel kwamen ze bij mij.
Erik en Willem bezitten samen een onroerend goed maatschappij. Hierin zit de forse waarde van hun bedrijfsgebouw met laten we zeggen een waarde van circa € 2 miljoen. Daartegenover staat ook een volledige financiering van € 2 miljoen. De financier geeft nu plotseling aan dat ze “wel erg zwaar gefinancierd zijn”. Onder de onroerend goed maatschappij hangt de goedlopende werkmaatschappij. Ze onderzoeken veel overheidstrajecten en de huidige bezuinigingen “drukken” ook op het resultaat van de werkmaatschappij. Deze werkmaatschappij huurt het gebouw van de onroerend goed maatschappij. Van deze huurinkomsten betaalt de onroerend goed maatschappij rente + aflossing. Vanuit die maatschappij moet eigenlijk geld “naar boven” in de Beheer b.v. van beide mannen. Door de hoge rente en aflossing blijft daarvoor bijna niets over en de huur kan fiscaal gezien ook niet meer veel hoger…….
Helaas heb ik bij beide mannen in hun financieel plan moeten aangeven dat het op deze manier niet goed komt. Er is namelijk wel een pensioenvoorziening (het pensioen in eigen beheer) maar hier is niets voor gereserveerd. Willem gaf aan dat hij graag op 62-jarige leeftijd met pensioen wil. Wanneer op dat moment geen pensioen kan worden aangekocht (er zijn onvoldoende liquide middelen) heeft dit tot gevolg dat de fiscus zich op het standpunt stelt dat er dan van pensioen wordt afgezien. De volledige pensioenvoorziening wordt op dat moment progressief belast met daarbovenop een boeterente van 20%. Totale belasting dus 72%!! Daarvoor is dus ook geen liquiditeit beschikbaar.
Het andere risico wat “opdoemt” is het ook niet beschikbaar zijn van het wél toegezegde nabestaandenpensioen voor hun partners. Daar moet dan of een (dure) risicoverzekering voor worden afgesloten en/of het moet als toezegging uit de pensioenbrief. Wanneer je hier niets aan doet draai je voor dezelfde heffing van 72%!! op.
Dit is maar één van de vele situaties die ik onder ogen kreeg waar pensioen in eigen beheer niet goed gaat. Te vaak heb ik gezien dat aan het einde van de rit de liquide middelen er simpelweg niet zijn. Er ontstaat dan niet alleen een groot pensioengat maar ook een (onbetaalbare) claim van de fiscus. We hebben de voorziening nu “bevroren” en zijn aan een oplossing aan het werken.
Natuurlijk laat ik het liefst weten dat alles goed geregeld is en de klant zich nergens zorgen over hoeft te maken. Slecht nieuws brengen is niet leuk maar dankzij het financiële plan kan er wel op tijd actie worden ondernomen!! En dat is waar de onafhankelijke financieel planner voor staat.