Heeft mijn ouderdomspensioen bij 65 jaar invloed op mijn WIA-vervolguitkering en/of andersom?

Heeft mijn ouderdomspensioen bij 65 jaar invloed op mijn WIA-vervolguitkering en/of andersom?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Linda Wulfert een vraag.

Heeft mijn ouderdomspensioen bij 65 jaar invloed op mijn WIA-vervolguitkering en of andersom?

Omdat u niet meer werkt is het niet mogelijk de ingangsdatum van het pensioen uit te stellen. Als het ouderdomspensioen op 65 jaar geheel is opgebouwd voor de ingang van de WIA-vervolguitkering wordt de pensioenuitkering niet gekort op de WIA. Wel kan in overgangsregelingen in pensioenregelingen zijn opgenomen dat de WIA-uitkering op de pensioenuitkering wordt gekort indien het totaal van de uitkeringen een bepaalde grens (bijvoorbeeld een percentage van het laatstverdiende loon) overschrijdt.

De kans bestaat dat u vanaf uw 65-jarige leeftijd tot de einddatum van de WIA-uitkering een lagere ouderdomspensioenuitkering ontvangt. Een en ander wordt dan rechtgetrokken per de einddatum van de WIA-uitkering. Uw pensioenfonds kan u precies vertellen hoe welke regels het hanteert.