Hoe moet ik twee schenkingen van mijn ouders in één jaar opgeven?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Jeannette Scheepers een vraag.

Begin dit jaar heb ik van mijn ouders een schenking ontvangen van € 5.229. Nu willen mijn ouders mij nog een aanvullende gift van € 20.000 geven voor het aflossen van de hypotheek. Is het mogelijk deze twee bedragen apart aan te geven in de aangifte, zodat we ook gebruik kunnen maken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.299, of moeten wij nu het hele bedrag van € 25.229 aanwenden voor de aflossing van onze hypotheek?

In het aangifteformulier dient u bij vraag 3 de gift van € 20.000, die is bedoeld voor het aflossen van de hypotheek, op te geven. Bij vraag 4 dient u de schenking van € 5.229 te vermelden. Bij het opleggen van de aanslag zal de inspecteur eerst de jaarlijkse vrijstelling van € 5.229 toepassen waardoor alleen de schenking van € 20.000 benut hoeft te worden voor de aflossing van de hypotheek.