Hoe wordt na de scheiding de lijfrente-uitkering bij mij belast?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Iris Brik een vraag.

Ik heb samen met mijn ex-man een levensverzekering (oud regime) met winstdeling en met een lijfrenteclausule. Ik betaal sinds de scheiding de helft van de premie aan mijn ex-man en hij maakt zijn en mijn bedrag over naar de verzekeringsmaatschappij ASR. Nu hebben wij, mijn ex-man en ik, nagevraagd bij ASR of het mogelijk is om mijn deel uit te laten keren en mijn ex-mans deel wil hij laten aanwenden voor een direct ingegane lijfrente. Op deze brief hebben wij een bevestigend antwoord gekregen van ASR dat dit mogelijk is. Mijn vraag is: moet ik over deze uitkering 52% belasting betalen?

Uit uw informatie leid ik af dat in het echtscheidingsconvenant staat, dat ieder de helft van de waarde van de verzekering op de expiratiedatum ontvangt. U kunt het kapitaal van deze polis in één keer en/of in periodieke termijnen laten uitkeren. Gelet op het antwoord van ASR, ga ik ervan uit dat de polis in 2001 tijdig is aangepast. Zodat de premies ook vanaf 2001 aftrekbaar zijn gebleven en op de polis het oude regime van toepassing is.

Beter was het geweest de polis direct bij scheiding te splitsen, dan had u uw aandeel in de premie zelf kunnen aftrekken mits u aan de voorwaarden van premieaftrek voldeed. Nu heeft uw ex deze premie vermoedelijk volledig afgetrokken. Wellicht dat hij u daar achteraf alsnog voor wilt compenseren gelet op de verstandhouding. Het deel dat aan u ineens wordt uitgekeerd is belast voor de inkomstenbelasting. Het zal van de bepalingen in het convenant, de tenaamstelling van de polis en wijze van uitkeren (direct of indirect aan u) afhangen of het bedrag bij u danwel bij uw ex wordt belast. Zonder het echtscheidingsconvenant en de polis in te zien, is het echter niet mogelijk u van een adequaat advies te voorzien.

Iris Brik FFP, financieel planner/echtscheidingsmediator en auteur van het boek Keep it Simple, de financiële schijf van 5 Geplaatst op donderdag 18 december 2014