Hoe wordt omgegaan met de boeterente bij het opheffen van mijn gouden handdruk rekening?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Frans Nieuwhof een vraag.

Wordt bij opheffen van mijn gouden handdruk rekening eerst de boeterente van het saldo afgetrokken en wordt daarna de 80-20% regeling toegepast, of wordt eerst de 80-20% regeling toegepast en van het nettobedrag de boeterente afgetrokken?

De 80-20% regeling houdt in dat 20% van de ontslagvergoeding die vaststaat op een bankspaarrekening, stamrechtlijfrenteverzekering of in een stamrecht b.v. niet wordt belast bij afkoop in één keer. De resterende 80% wordt wel belast, maar dan zonder de gebruikelijke revisierente van 20%. Deze regeling geldt alleen wanneer de ontslagvergoeding in 2014 wordt afgekocht.

U wilt de uitkeringsrekening eerder uit laten keren dan de einddatum. Hiervoor betaalt u boeterente en de hoogte wordt berekend door de bank waar u de uitkeringsrekening hebt afgesloten. De boeterente wordt eerst door de bank van uw (resterende) saldo dat nog op de uitkeringsrekening staat afgehaald. Van het bedrag dat overblijft ontvangt u 20% belastingvrij volgens de regeling. Over de  resterende 80%  wordt loonheffing  ingehouden. Het bedrag dat overblijft wordt op een door u opgegeven rekening gestort.