Hoeveel geld moet ik reserveren voor erfbelasting als mijn man komt te overlijden ?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Jeannette Scheepers een vraag.

Hoeveel moet ik reserveren aan erfbelasting als mijn man komt te overlijden en ik ook deze belasting voor onze 3 kinderen wil betalen? Ons geld zit in de stenen. De WOZ-waarde bedraagt € 590.000 en we hebben een hypotheek van € 160.000. We zijn in gemeenschap van goederen gehuwd.

Uw netto vermogen bedraagt € 430.000 (€ 590.000 – € 160.000). Omdat u gehuwd bent in gemeenschap van goederen is de helft van dit vermogen reeds in uw bezit. De andere helft valt in de nalatenschap. Zonder testament deelt u samen met de kinderen in deze erfenis en dat betekent dat elke erfgenaam gerechtigd is tot € 53.750.

U betaalt zelf géén erfbelasting. Dit bedrag valt in de vrijstelling voor de echtgenoot. Uw kinderen betalen elk € 3.388 aan erfbelasting. De kinderen krijgen hun deel uit de erfenis niet direct in handen, maar verkrijgen een vordering op de langstlevende totdat deze komt te overlijden. Na het 2e overlijden betalen de kinderen nog eens € 5.179 per kind over de (resterende) erfenis. In totaal wordt er € 25.701 aan erfbelasting betaald. Omdat de erfenis hoofdzakelijk uit de eigen woning bestaat, kunt u uitstel van betaling aanvragen. U bent dan wel invorderingsrente verschuldigd.