Ik heb gehoord dat schenkingen aftrekbaar zijn zonder een notariële akte. Hoe werkt dit?

Ik heb gehoord dat schenkingen aftrekbaar zijn zonder een notariële akte. Hoe werkt dit?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Marc Jeucken een vraag.

Ik heb gehoord dat schenkingen aftrekbaar zijn zonder een notariële akte. Hoe werkt dit?

Dit is juist. Vanaf 1 januari 2014 mag u schenkingen aftrekken voor de inkomstenbelasting zonder dat daarvoor een notariële akte verplicht is. U moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ten eerste moet het goede doel wel door de Belastingdienst zijn erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI ). Of de instelling aan deze voorwaarde voldoet kan worden gecontroleerd (ANBI). Ten tweede moeten de uitkeringen vast en gelijkmatig zijn. Ten derde dient de looptijd minimaal 5 jaar te zijn. Ten vierde mag er geen tegenprestatie geleverd worden voor de gift. Ten slotte moet de overeenkomst schriftelijk worden vastgelegd.

Via de site van de consumentenbond kunt u ook meer informatie raadplegen over schenkingen. Op de site van de Belastingdienst kan de overeenkomst en toelichting worden gedownload. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u dus fiscaal voordeel behalen op uw schenkingen.