In 1991 is mijn man gescheiden. Heeft zijn ex recht op de helft van zijn pensioen?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Frans Nieuwhof een vraag.

In 1991 is mijn man gescheiden. Er is geen echtscheidingsconvenant opgemaakt. Heeft de ex-partner van mijn man recht op de helft van zijn ouderdomspensioen?

Voor een huwelijk dat is beëindigd in 1991 is het Boon/Van Loon arrest van toepassing. Of de ex-partner van uw man aanspraak kan maken op een deel van het pensioen hangt af van drie voorwaarden.

*Er was ouderdomspensioen opgebouwd op het moment van scheiding.
*Er is bij de scheiding en deling van het pensioen geen of niet volledig rekening gehouden met het Boon/Van Loon arrest.
*Tot slot hangt het af van de wijze waarop zij zijn getrouwd. Als zij getrouwd waren en elke gemeenschap van goederen hebben uitgesloten bestaat er geen recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner. Wanneer zij waren gehuwd in gemeenschap van goederen kan de ex-partner eventueel aanspraak maken op een deel van het ouderdomspensioen van uw man. 

De ex-partner kan alleen aanspraak maken op het deel dat is opgebouwd totdat het huwelijk in 1991 is beëindigd. Degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd, in dit geval uw man, moet zelf een deel van dat pensioen afstaan aan de ex-partner.