Is het voordelig om AOW voor alleenstaanden aan te vragen nu mijn vrouw in een verpleeghuis woont?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Angela van Kester een vraag.

Mijn vrouw woont sinds twee jaar blijvend in een verpleeghuis, ze heeft Alzheimer. Wij hebben beiden AOW. Is het voordelig om AOW voor alleenstaanden aan te vragen? Mijn verzamelinkomen is € 30.750,- en mijn huur is te hoog voor huurtoeslag.

Een verdrietige situatie voor u beide.

De AOW voor alleenstaanden bedraagt netto € 1.057 per maand. Het bedrag dat u nu ontvangt bedraagt € 728. Als u beide AOW voor alleenstaanden gaat ontvangen, dan gaat uw gezamenlijk dus € 658 meer AOW ontvangen.

Bij een hoger inkomen horen hogere lasten. U betaalt over het meerinkomen – afhankelijk van overige inkomsten in box 1, zoals bijvoorbeeld pensioen of lijfrente-uitkeringen – maximaal 24,1% belasting/premie volksverzekeringen en 5% inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Mogelijk beïnvloedt het de hoogte van overige uitkeringen, informeer bij de uitkerende instanties. Uw vrouw moet een hogere CAK-bijdrage betalen aan het verpleeghuis, informeer bij het CAK hoeveel deze bijdrage zal stijgen. Tenslotte kan bij overlijden geen AOW-overlijdensuitkering (1 maand bruto AOW) worden temoet gezien. Vermoedelijk zal u per saldo met twee alleenstaanden-AOW-uitkeringen netto meer overhouden.