Kan een wijziging van de pensioenregeling eenzijdig aan een werknemer worden opgelegd?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Gaston Hendriks een vraag.

Kan een wijziging van de pensioenregeling eenzijdig aan een werknemer worden opgelegd?

Uw vraag is niet eenvoudig te beantwoorden omdat het veel meer een juridische dan een financiële planning vraag is. Eenzijdige pensioenwijzigingen zijn schering en inslag. Vakbonden en arbeidsrechtadvocaten hebben er hun handen vol aan.

Bij pensioen zijn drie partijen betrokken: de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder (een pensioenfonds of -verzekeraar). Pensioen is een arbeidsvoorwaarde tussen werkgever en werknemer.

Hoofdregel is dat wijziging van het pensioen niet zonder meer mogelijk is. In de arbeidsvoorwaarden, het pensioen regelement of de verzekeringsovereenkomst moet vastgelegd zijn dat een eenzijdige wijziging van de pensioenregeling mogelijk is. Bovendien moeten er zwaarwegende redenen zijn om het pensioen te wijzigen en er moet een zorgvuldig traject worden gevolgd. Informatieverstrekking aan de deelnemers is hierbij van essentieel belang.

Advies
Ga na wat er in uw situatie is vastgelegd over eenzijdige wijziging van het pensioen. Helaas is uw vroegere werkgever failliet verklaard en blijft alleen de pensioenverzekeraar over die een toelichting kan en moet geven op de wijziging van uw pensioen. Wanneer de uitkomsten van die toelichting niet acceptabel zijn, rest u niets anders dan juridische hulp in te schakelen.