Kan ik de boeterente terugvorderen van CMIS Nederland?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Gaston Hendriks een vraag.

Kan ik de boeterente vanwege het oversluiten van de hypotheek terugvorderen van CMIS Nederland omdat deze partij zich terugtrekt uit de Nederlandse markt?

Uw vraag of de boeterente terecht is, is veel meer een juridische dan een financiële planningsvraag.

Dien uw klacht over de boeterente eerst in bij CMIS. Wanneer CMIS uw klacht afwijst kunt u met die uitspraak uw klacht indienen bij KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

De renteherzieningsdatum van uw lening bij CMIS was 1 april 2017. U hebt uw bestaande hypothecaire lening in februari 2015 vroegtijdig en vrijwillig overgesloten naar een andere hypotheekverstrekker. Bij het oversluiten van de lening is u een boeterente van € 1.600 in rekening gebracht door CMIS.

Nergens op de website van CMIS staat dat zij haar hypotheekportefeuille wil afbouwen. U hebt nooit een offerte bij CMIS opgevraagd. Vooraf hebt u ook niet met CMIS afgestemd of boetevrij oversluiten van de hypotheek mogelijk was. Juridisch staat u niet sterk.

Geef bij het opstellen van uw klacht duidelijk weer waarom u besloten hebt om de lening over te sluiten en doe tegelijkertijd een beroep op coulance. Daarmee geeft u CMIS de kans om u zonder gezichtsverlies tegemoet te komen.