Kunnen mijn ex en ik beiden gebruik maken van alleenstaande ouderkortingen?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Judith Bootsman een vraag.

Mijn ex en ik hebben één zoon, die de ene week bij mij woont en de andere week bij z’n moeder. Kunnen wij nu allebei gebruik maken van alleenstaande ouderkortingen?

De Belastingdienst gaat voor het vaststellen van heffingskortingen uit van de inschrijving bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Slechts de (inkomensafhankelijke) combinatiekorting kan bij co-ouderschap (het kind moet meer dan 3 dagen per week tot het huishouden behoren) voor beiden gelden.

De co-ouder die geen recht heeft op kinderbijslag, zou een belastingaftrek kunnen opvoeren voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar. Hier zijn overigens wel voorwaarden aan verbonden, zoals het daadwerkelijk ondersteunen van het kind voor een bepaald bedrag (2014: minimaal € 139,- per maand).

Let op de belangrijkste fiscale wijzigingen:  Het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen beoogt het aantal kindregelingen van 12 terug te brengen tot 4. De alleenstaande ouderkorting zal via een alleenstaande opslag bij het kindgebonden budget worden gevoegd. Aftrek levensonderhoud kinderen < 21 zal worden afgeschaft(!).

Voor de Kinderopvangtoeslag is de verdeling van de zorgdagen van belang. Als een kind gemiddeld 3 dagen per week bij iedere ouder is, vraagt iedere ouder de toeslag voor het eigen gedeelte van de kosten aan. Voor de Huurtoeslag wordt gekeken of de aanvrager alleenstaand is, of dat het een meerpersoonshuishouden is.