Pensioenadvies

De AOW-leeftijd kruipt gestaag omhoog, pensioenen worden versoberd. Door de lage rente besluiten pensioenfondsen uw pensioen niet langer te indexeren. Dat betekent dat de pensioenen niet langer meestijgen met de inflatie en dat de koopkracht ervan achterblijft. Ook als u een of meerdere keren van werkgever bent veranderd, kan uw pensioen tegenvallen. Of misschien wilt u eerder stoppen met werken? Dan is het zaak om eerst te bekijken wat dat voor uw oude dag betekent.

Heeft u een pensioentekort?

Uiteraard zijn er verschillende manieren om dit pensioentekort op te vangen. Maar eerst zullen we met u vaststellen of en in welke mate er sprake is van een tekort. Dat begint met inzicht geven in uw pensioensituatie en het inventariseren van uw wensen na uw pensioendatum. Wat zijn na uw pensionering de verwachte woonlasten? Als u een eigen huis bezit, zullen de woonlasten naar verwachting gelijk blijven of dalen. Zeker rekening houdend met de inflatie. Maar als huurder zullen de woonlasten alleen maar toenemen. Het is zaak daar bij de beoordeling van uw pensioen rekening mee te houden. Zoek een onafhankelijk adviseur die integraal advies geeft.

Hoe omgaan met een pensioentekort?

Hoe kunt u een eventueel pensioentekort aanpakken? Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: zijn uw eventuele kinderen financieel onafhankelijk? Hoe oud verwacht u te worden? Verwacht u een erfenis? De antwoorden op deze vragen hebben invloed op de oplossingen waaruit u kunt kiezen. Wij bekijken uw pensioen niet als geïsoleerd, maar in de brede context van inkomen, vermogen, schulden en uitgaven. Het gaat immers om uw gewenste levensstijl.

Waardeoverdracht van pensioen

Als u van werkgever verandert of een eigen bedrijf start, verandert ook uw pensioenopbouw. Als u van baan verandert, is het belangrijk uw huidige pensioenregeling met die van uw nieuwe werkgever te vergelijken. Leuk, als u er netto in salaris op vooruitgaat, maar geldt dat ook voor uw pensioen? En als u ondernemer wordt, zult u zelf iets voor uw oude dag moeten regelen. Ook daar kunnen wij u bij helpen.

Wij adviseren u graag als het gaat om uw pensioen! Hier vindt u een onafhankelijk financieel adviseur voor al uw vragen over pensioen.