Mag ik mijn lijfrenteverzekering onderbrengen in de BV?

Mag ik mijn lijfrenteverzekering onderbrengen in de BV?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Angela van Kester een vraag.

Ik heb een personal holding waarvan de statuten bepalen dat pensioenbedragen beheerd en uitbetaald mogen worden. In komt 2016 mijn pensioen beschikbaar, een kapitaal verzekering van € 380.000. Is of het mogelijk is om zo’n pensioenbedrag onder te brengen in de BV?

Uit uw vraag maak ik op dat het een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule betreft. Een eigen BV kwalificeert niet meer als toegestane verzekeraar, u bent aangewezen op een verzekeringsmaatschappij of – met verlies van oud regime voordelen – bank.

Uw polis is een koopsompolis afgesloten vòòr 1 januari 1992 of een premiebetalende lijfrentepolis van vóór 16 oktober 1990, ook wel oud regime polis. Als steeds is voldaan aan de voorwaarden gelden de voordelen van het oud regime nog altijd. Zo kunt u bijvoorbeeld vrij van schenkingsrecht een (klein)kind als begunstigde aanwijzen van één of meer termijnen. U bent vrij in de te kiezen lijfrentevorm, looptijd en ingangsdatum, u bent zelfs vrij om te kiezen voor afkoop.

Wilt u geen afkoop, koop dan binnen zes maanden na vrijkomen van het kapitaal een lijfrente aan, anders wordt de polis door de fiscus als afgekocht beschouwd en het kapitaal in één keer belast.