Venijn zit in de staart

Artikelen

Artikel in het AD over de risico’s van een aflossingsvrije hypotheek. Met medewerking van Iris Brik, 1 november 2017.