Voorkomen is beter dan genezen door Iris Brik

Artikelen

Een column van Iris Brik over het effect van een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding.

Download