Waarom een lager pensioen terwijl de pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid doorbetaald werd?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Iris Brik een vraag.

Toen ik arbeidsongeschikt raakte, werd de pensioenpremie volledig doorbetaald. Toch krijg ik een lager pensioen. Hoe kan dat?

De pensioenpremie heeft gedeeltelijk betrekking op het vervroegd pensioen dat tot leeftijd 65 en gedeeltelijk op het pensioen dat vanaf leeftijd 65 wordt uitgekeerd. Aangezien u tot leeftijd 65 een WAO-uitkering genoot was de opbouw van vervroegd pensioen niet langer noodzakelijk en is alleen de pensioenpremie betrekking hebbend op het pensioen vanaf leeftijd 65 premievrij voortgezet (overeenkomend met 48 % van uw pensioenpremie).

De hoogte van uw ouderdomspensioen hangt mede af van het aantal dienstjaren en gaat uit van een middelloonregeling. Hierbij is het pensioen gebaseerd op het gemiddelde inkomen en niet op uw laatst verdiende salaris. Als het gemiddelde inkomen lager is dan het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd, kan er een pensioengat ontstaan. Stel dat uw gemiddelde inkomen bij werkgever  € 1.800 bruto per maand bedroeg. Voordat u arbeidsongeschikt werd verdiende u € 2.650 bruto per maand. Uitgaande van een pensioenopopbouw van 70 % van uw salaris heeft u dan in plaats van € 1.855 slechts € 1.260 bruto per maand opgebouwd. Zo kan er eenvoudig een gat ontstaan van bijna € 600 bruto per maand.