Zal ik mijn beleggingsverzekering afkopen en daarmee mijn hypotheek aflossen?

Consumentenbond

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Gaston Hendriks een vraag.

Zal ik mijn beleggingspolis (volledig belegd in aandelen) afkopen en daarmee mijn hypotheek aflossen of kan ik beter doorgaan met mijn hypotheek tot het einde van de looptijd (2018)? Ik ben bang dat de beurskoersen dalen de komende vier jaar.

U heeft een woekerpolis. Een belangrijk bezwaar tegen afkoop van uw beleggingsverzekering en aflossing van de eigenwoningschuld ineens, is de boeterente die u door de bank in rekening wordt gebracht. Deze boeterente is fiscaal aftrekbaar maar kan toch te kostbaar zijn. Ik adviseer u de boeterente bij de bank op te vragen. Wanneer die mee valt kunt u aflossing ineens overwegen, dan bent u gelijk van uw woekerpolis verlost.

Mocht aflossen kostbaar zijn, dan komt uw beleggingspolis over vier jaar tot uitkering. Uw beleggingshorizon is kort en u kunt zich terecht weinig risico’s veroorloven. In dat geval adviseer ik u direct de beleggingen en het beleggingsprofiel in uw beleggingspolis te wijzigen naar (zeer) defensief en daarmee de opgebouwde waarde veilig te stellen. U kunt daarna in overleg met een adviseur bekijken hoe u het best kunt ontwoekeren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het opgebouwde kapitaal uit de polis op een bankspaarrekening te plaatsen voor de laatste vier jaar.