Kernwaarden VOFP

Kernwaarden VOFP

De VOFP, in 2002 opgericht door Kapé Breukelaar, is een vereniging van gecertificeerd financieel planners. Wij werken als zelfstandig financieel planner of zijn in dienst van een financieel adviesbureau. Wij onderscheiden ons van andere planners en financieel adviseurs door onze hoogwaardige kennis, jarenlange praktijkervaring en integrale wijze van adviseren. En doordat wij echt onafhankelijk zijn.

Echt onafhankelijk financieel advies

De ‘O’ in de naam VOFP vormt de kern van deze vereniging van financieel adviseurs en staat voor ‘Onafhankelijk financieel advies’. Onafhankelijk betekent dat wij uitsluitend door u worden betaald voor het advies. ‘Mooi’ zult u denken, ‘Vandaag de dag is toch iedere financieel adviseur onafhankelijk?’ Sinds 2013 immers bestaat er een provisieverbod voor de meeste financiële producten.

Daarom hebben wij er een kernwaarde aan toegevoegd, namelijk de ‘O’ van ‘Objectief financieel advies’. ‘Objectief’ wil zeggen dat wij geen financiële producten, zoals hypotheken, lijfrentes en beleggingsfondsen, mogen verkopen. Wij zijn op geen enkele wijze verbonden met een bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële instelling. En u betaalt ons alleen voor ons advies. Het advies dat wij geven, is dus niet alleen een echt onafhankelijk, het is ook ongekleurd. Wij hebben immers geen financieel belang bij de invulling van het advies. Of u wel of niet gaat beleggen of uw hypotheek aflost, maakt ons in financieel opzicht niets uit. Bij de meeste andere financieel adviseurs ligt dat anders. Die verdienen niet alleen aan het geven van advies, maar ook aan de verkoop van financiële producten.

Uiteraard kennen wij wel alle ins en outs van financiële producten. Wij kunnen goed beoordelen of de door u afgesloten producten voor u toegevoegde waarde hebben.

Integraal advies

Dit betekent dat wij u financieel inzicht geven. Wij geven aan wat de risico’s voor uw inkomen zijn en brengen uw vermogen in kaart. Wij beoordelen constructies omtrent uw hypotheek, pensioen en beleggingen. Daarnaast geven wij belastingadvies. Tot slot adviseren wij u op het gebied van samenwonen, schenken en erven. Denk aan huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst en testamenten, maar ook aan belastingvrij schenken en besparing van erfbelasting. Daarbij beoordelen wij ook de samenhang tussen de verschillende adviezen. U wilt er van op aan kunnen dat deze adviezen ook op langere termijn tot het gewenste resultaat leiden.

 

Deskundigheid van de financieel planner

Als financieel planners van de VOFP zijn wij aangesloten bij de Federatie van Financieel Planners (FFP). De FFP is een beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners. Elk lid moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van opleiding en bijscholing. Zoals verplichte deelname aan de Permanente Educatie (PE) door een casus uit te werken. Alleen bij een positief resultaat mogen wij de titel FFP CFP achter onze naam voeren.

 

Naast de verplichte permanente educatie van de FFP verplicht ook de VOFP haar leden jaarlijks elkaars plannen te beoordelen. Wij beoordelen elkaar op deskundigheid, klantgericht adviseren en presentatie van het advies. Door het delen van kennis, ervaring en werkwijzen houden wij elkaar scherp..

 

Gedragscode financieel planner

De VOFP heeft een strenge gedragscode. Wij mogen geen vergunning van de AFM hebben om financiële producten te verkopen. Verder moeten de leden van de VOFP een onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen. Daarin onderschrijven wij de gedragsregels op het gebied van integriteit, onafhankelijkheid en het borgen van onze advieskwaliteiten.

 

Tienjarig bestaan van de VOFP

Ter ere van het 10-jarig bestaan van de VOFP in 2012 is een jubileumboek uitgegeven waarin financieel planners van de VOFP hun ervaringen hebben opgeschreven. Mogelijk herkent u zich in een van deze praktijksituaties.

jubileumboek

Jubileumboek VOFPU kunt het jubileumboek downloaden door op het boek te klikken.

Ons bestuur

  • Roger van Stuyvenberg FFP

    Voorzitter

  • Martijn van Hulten

    Penningmeester

  • Dick Kruijt