Over de VOFP

VOFP staat voor Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners. Wij vormen een vereniging van gecertificeerd financieel planners. Onze leden werken als zelfstandig adviseur of zijn in dienst van een financieel adviesbureau. Wij bieden u onafhankelijk financieel advies. Wij zijn écht onafhankelijk, omdat wij geen financiële producten verkopen. Maar alleen onze kennis en ervaring.

Echt onafhankelijk financieel advies

De ‘O’ in de naam VOFP is de kern van onze vereniging en staat voor ‘Onafhankelijk financieel advies’. Maar de ‘O’ staat ook voor ‘Objectief’ en ‘Ongekleurd’. Wij mogen geen financiële producten, zoals hypotheken, lijfrentes en beleggingsfondsen verkopen. En wij zijn op geen enkele wijze verbonden met een bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële instelling. U betaalt ons alleen voor ons advies. En wij hebben geen enkel financieel belang bij wat u doet met ons advies. Of u wel of niet gaat beleggen of uw hypotheek aflost, maakt ons in financieel opzicht niets uit.

Verdienmodel

Bij de meeste andere financieel adviseurs ligt dat anders. Die verdienen niet alleen aan het geven van advies, maar ook aan de verkoop van financiële producten.

Uiteraard kennen wij wel alle ins en outs van financiële producten. Wij kunnen goed beoordelen of bepaalde producten voor u toegevoegde waarde hebben of niet.

Financiele documenten bekijken

Integraal financieel advies

Dit betekent dat wij u financieel inzicht geven. Wij geven aan wat de risico’s voor uw inkomen zijn en brengen uw vermogen in kaart. Wij kijken naar uw hypotheek, pensioen en beleggingen. Daarnaast kijken wij of u belasting kunt besparen. En wij adviseren u over samenwonen, schenken en erven. Daarbij kijken wij naar de korte, maar ook naar de lange termijn.

gesprek met een financiele planner

Deskundigheid van de financieel planner

Alle financieel planners van de VOFP zijn lid van de Federatie van Financieel Planners (FFP). De FFP is een beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners. Elk lid moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van opleiding en bijscholing. Zoals verplichte deelname aan de Permanente Educatie (PE), waarbij wij onze kennis op peil houden. Alleen als wij elk jaar meedoen aan dit opfrisprogramma mogen wij de titel FFP CFP achter onze naam zetten.

Zo houden wij elkaar scherp

Daarnaast verplicht de VOFP haar leden jaarlijks elkaars plannen te beoordelen. Wij beoordelen elkaar op deskundigheid, klantgericht adviseren en presentatie van het advies. Door het delen van kennis, ervaring en werkwijze houden wij elkaar scherp.

Gedragscode financieel planner

De  VOFP heeft een strenge gedragscode. Wij mogen geen vergunning van de AFM hebben om financiële producten te verkopen. Verder heeft elk lid van de VOFP een verklaring ondertekend. Daarin onderschrijven wij de gedragsregels op het gebied van integriteit, onafhankelijkheid en het borgen van onze advieskwaliteiten.

Onafhankelijk financieel adviseur