Aan welke fiscale regels moet ik mij houden als ik mijn huis via Airbnb verhuur? door Paul van der Kwast

Aan welke fiscale regels moet ik mij houden als ik mijn huis via Airbnb verhuur? door Paul van der Kwast

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Paul van der  Kwast een vraag.

Aan welke fiscale regels moet ik mij houden als ik mijn huis via Airbnb verhuur?

Uw huurinkomsten vallen in box 1. Als het gaat om ’tijdelijke verhuur’ – er is geen sluitende definitie van wat ’tijdelijk’ is, maar voorwaarde is in elk geval dat het uw hoofdverblijf blijft – trekt u van de inkomsten eerst de kosten af. Let wel: alleen de kosten die direct te maken hebben met de verhuur, zoals de energie- en schoonmaakkosten en de kosten die u aan Airbnb betaalt. De hypotheekrente en andere vaste lasten mag u niet aftrekken. Van wat er na aftrek van de kosten overblijft, geeft u bij uw jaarlijkse aangifte 70 procent aan als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur van het hoofdverblijf’; u krijgt die vraag bij het onderdeel ‘Eigen woning’.

Als de verhuur van uw huis volgens de fiscus een bedrijfsmatig karakter heeft of als u een bed & breakfast exploiteert, moet u álle inkomsten aangeven, wederom na aftrek van de kosten.

Als de Belastingdienst er achter komt dat u de inkomsten verzwijgt, kunt u een boete krijgen van 50 procent van de te weinig betaalde belasting. Daarnaast moet u aan uw gemeente ook toeristen- of logiesbelasting betalen.