Hoe kan ik het best mijn (spaar)geld overhevelen naar mijn kleinkinderen?

Hoe kan ik het best mijn (spaar)geld overhevelen naar mijn kleinkinderen?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Lian Hazelbag een vraag.

Hoe kan ik het best mijn (spaar)geld overhevelen aan mijn kleinkinderen?

Aan een kleinkind kunt u jaarlijks belastingvrij maximaal €2.111(2015) schenken. Als u meer wilt schenken, is uw kleinkind hierover schenkbelasting verschuldigd. U kunt schenken in contanten of op papier. Als u controle wilt houden over het geld, kunt u een bewindvoerder aanwijzen. Iemand anders, bijvoorbeeld vader of moeder, beheerd dan het geld. Bestedingen/aankopen van het geld kunnen dan in overleg met uw kleinkind genomen worden.

Als u schenkt met uitsluitingsclausule (notariële akte) blijft, als uw kleinkind in de toekomst trouwt en het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding,  het geschonken bedrag in het bezit van uw kleinkind. De ex-partner kan dan geen aanspraak maken op dit vermogen.

Als u uw kleinkind laat erven bespaart u erfbelasting. U kunt een legaat opnemen in uw testament en zo regelen dat elk kleinkind bij uw overlijden het dan geldende bedrag vrijgesteld van erfbelasting erft €20.047,- (2015).

Er kan onenigheid ontstaan tussen uw kinderen als bijvoorbeeld één van uw kinderen 3 kinderen heeft en de ander geen of twee kinderen. Deze ongelijkheid kan opgeheven worden door in het testament op te nemen dat hetgeen de kleinkinderen krijgen in mindering komt op datgene wat de ouder van het kleinkind van u ontvangt.

Aandachtspunt: Het spaargeld van minderjarige kleinkinderen  valt onder het eigen vermogen van de ouders. Hierover betalen de ouders boven de heffingsvrije grens (€21.330,-/€42.660,-) 1,2% vermogensrendementsheffing.