Hoe kan ik voorkomen dat ik straks mijn inkomen en pensioen met mijn partner moet delen?

Hoe kan ik voorkomen dat ik straks mijn inkomen en pensioen met mijn partner moet delen?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Pascale Schyns een vraag.

Mijn partner heeft een eenmansbedrijfje, dat wel werk maar helaas heel weinig inkomen oplevert. Hij vindt het werk leuk en hoopt dat in de toekomst misschien de situatie verbetert. Ondertussen teert hij in op zijn vermogen; als dat op is word ik ongewild kostwinner. We zijn beiden rond de vijftig en hebben een eenvoudig samenlevingscontract: gescheiden financiën en gedeelde kosten van levensonderhoud. Hij bouwde geen pensioen op, ik wel. Ik heb altijd vermeden om financieel risico te lopen, maar nu wordt ook mijn financiële toekomst onzeker. Hoe kan ik voorkomen dat ik straks mijn bescheiden inkomen en pensioen met hem moet delen?

In het samenlevingscontract heeft u afgesproken de kosten van levensonderhoud te delen. Als uw partner vervolgens geen inkomen of vermogen meer heeft, zal hij ook niet meer kunnen bijdragen. Gezien uw inkomen komt uw partner waarschijnlijk niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Delen van uw inkomen kunt u alleen voorkomen door de samenlevingsovereenkomst te beëindigen en apart te gaan wonen. Indien u uw partner bij uw pensioenfonds heeft aangemeld, zult u uw partner moeten afmelden.