Hoe moet ik een lening aan mijn zoon fiscaal goed vormgeven?

Hoe moet ik een lening aan mijn zoon fiscaal goed vormgeven?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Anita Straatman een vraag.

Onze zoon heeft een doorlopend krediet  van ongeveer €22.000. Ik wil hem helpen met  een aflossingsvrije lening, omdat hij werkloos is. Ik wil voorkomen dat de ‘schenking’ belast wordt. Welk rentepercentage moet ik vragen?  En hoe moet de Belastingdienst geïnformeerd worden?

U wilt uw spaargeld aan uw zoon uitlenen, zodat hij zijn doorlopend krediet in één keer kan aflossen. Een doorlopend krediet mag uw zoon boetevrij aflossen. Controleer van tevoren de voorwaarden wel goed.

U wilt de lening aflossingsvrij verstrekken. Neem in een leenovereenkomst op wanneer u wilt dat het afgelost gaat worden, bijvoorbeeld als hij weer een baan heeft. U kunt ook opnemen dat u de aflossing deels kwijtscheldt door te verrekenen met de jaarlijkse schenking.

De Belastingdienst wil een marktconforme rente voor een lening binnen familieverband. Een marktconforme rente is voor direct opeisbare leningen minstens 6%. Een aflossingsvrije lening heeft een lange looptijd en daarom is een hogere rente logisch. Kijk eens op een vergelijkingssite wat voor rente geldverstrekkers vragen voor dergelijke leningen. Bij een te lage rente wordt het verschil als schenking gezien. U kunt de rente en aflossing op de lening ook jaarlijks aan uw zoon schenken. Voor 2014 kunt u belastingvrij €5229 aan uw kind schenken.

In de aangifte voor de inkomstenbelasting neemt u in box 3 het uitgeleende geld als vordering op. Dit geld telt dan mee voor de vermogensrendementsheffing. Uw zoon neemt zijn lening als schuld op.