Hoe voorkom ik dat een erfenis naar de bijstand gaat?

Hoe voorkom ik dat een erfenis naar de bijstand gaat?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Léon Slijkerman een vraag.

Is er een mogelijkheid om te voorkomen dat het spaargeld van mijn partner na haar overlijden via haar dochter bij de bijstand belandt? Is het idee om nieuwe afspraken te maken over mijn erfenis zinvol en het idee op zich een goed idee?

De Participatiewet kent een tweetal mogelijkheden waarop verhaal van een bijstandsuitkering bij een nalatenschap mogelijk is, namelijk op de nalatenschap van de persoon indien:

1. aan die persoon ten onrechte bijstand is verleend en voor zover voor het overlijden nog geen terugvordering heeft plaatsgevonden;
2. bijstand is verleend in de vorm van geldlening of als gevolg van borgtocht.

Van verhaal zal in uw situatie dus geen sprake zijn, de dochter van uw partner is immers degene aan wie de nalatenschap toekomt en niet degene die iets nalaat. Uiteraard is het wel de vraag in hoeverre uw dochter recht houdt op een bijstandsuitkering. Gezien het vermogen van uw partner zal zij het recht op haar uitkering verliezen.

Met betrekking tot uw nalatenschap adviseer ik u om eens met een notaris te praten over een zogenaamde tweetrapsmaking. Op deze wijze kunt u twee keer over uw nalatenschap beslissen zodat uw nalatenschap bij het overlijden van uw partner toch bij uw kinderen terecht komt