Hoeveel lijfrente-inleg mag ik aftrekken?

Hoeveel lijfrente-inleg mag ik aftrekken?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Angela van Kester een vraag.

Mijn werkgever betaalt extra salaris in plaats van pensioenpremie. Ik ben 60 en overweeg een bankspaarproduct af te sluiten om extra pensioen op te bouwen. Hoeveel inleg mag ik aftrekken?

Uw werkgever biedt u een flexibele beloning. U kunt het extra salaris op een spaarrekening zetten totdat het nodig is om uw inkomen aan te vullen. Dit is een heel goedkope manier om te sparen voor uw oude dag en het geld blijft beschikbaar, zonder beperkende fiscale regels.
Een bankspaarlijfrente levert fiscaal voordeel op als de premie tegen een hoger tarief kan worden afgetrokken dan het belastingtarief waartegen de uitkering te zijner tijd belast is. Ook bespaart u, afhankelijk van de omvang van het overige vermogen, box 3-heffing. Het verwachte rendement bij een bankspaarproduct zal niet noemenswaardig hoger zijn dan bij een spaarrekening. Tenzij u gaat beleggen, maar dat raad ik af vanwege de korte beleggingshorizon.
Hoeveel inleg u in 2015 mag aftrekken (de jaarruimte) hangt af van de hoogte van uw inkomen en de ‘pensioenaangroei’ in 2014. De jaarruimte over de zeven voorgaande jaren kan de aftrekruimte vergroten. Op www.belastingdienst.nl vindt u een tool om de jaarruimte te berekenen.