Is aflossen van een hypotheek bij verkoop altijd boetevrij?

Is aflossen van een hypotheek bij verkoop altijd boetevrij?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Diana Dutilh een vraag.

Is aflossen van een hypotheek bij verkoop altijd boetevrij?

Het vervroegd aflossen van de hypotheek is in beginsel niet boetevrij.

In de algemene voorwaarden van de geldverstrekker is opgenomen of er sprake is van een boeterente. Voor de meeste hypotheken geldt, dat het aflossen van de hypotheek bij de verkoop van de woning boetevrij is. Let op, dat is niet bij alle geldverstrekkers het geval! Ook dat kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden die u bij het afsluiten van de hypotheek ontvangen heeft. Tussentijds boetevrij aflossen is eveneens afhankelijk van de voorwaarden.

Bij sommige geldverstrekkers geldt de regel dat als u aflost met eigen middelen of met middelen uit een schenking er geen boeterente verschuldigd is. Veelal is er sprake van een boeterente bij gedeeltelijke of algehele aflossing van de hypotheek. Bij de meeste geldverstrekkers, is vaak de eerste 10% of 20% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Over het meerdere betaalt u een boete over het verschil tussen de huidige marktrente en de rente die u betaalt, over de resterende periode, contant gemaakt naar nu. U betaalt echter alleen een boete als de huidige marktrente lager is dan de rente die u betaalt.