Is het mogelijk om een uitkering uit koopsom (lijfrente) te combineren met een uitkerende gouden handdruk?

Is het mogelijk om een uitkering uit koopsom (lijfrente) te combineren met een uitkerende gouden handdruk?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Martijn van Hulten een vraag.

Is het mogelijk om een uitkering uit koopsom (lijfrente) te combineren met een uitkerende gouden handdruk? Dus twee uitkeringen samen gieten in één uitkerende polis of bancaire geblokkeerde rekening?  

Mij zijn geen producten bekend waarin deze combinatie mogelijk is. En als het al mogelijk zou zijn om deze twee uitkeringen te combineren, dan is het bijzonder onverstandig om dat te doen. Ik vind dat je bij je financiële planning zoveel mogelijk flexibiliteit moet nastreven. Vanaf dit jaar zijn goudenhanddrukstamrechten “ontklemd”. Dat betekent dat het mogelijk is om zonder wettelijke belemmeringen naar believen uitkeringen te doen. Bij een lijfrente gelden nog wel strikte voorwaarden. Er moet sprake zijn van vaste en gelijkmatige uitkeringen. Bovendien zijn er wettelijke beperkingen aan de hoogte en duur van de uitkering.

Afhankelijk van de overige (pensioen)inkomsten kan het wenselijk zijn om de hoogte van de uitkeringen te kunnen variëren. Zo kan belastingheffing in de hoogste belastingschijf wellicht worden voorkomen. Ook biedt het goudenhanddrukstamrecht mogelijkheden bij de overbrugging van de periode tussen de datum dat je stopt met werken en de ingangsdatum van pensioen en/of AOW. Redenen genoeg om dit gunstige regime niet overboord te gooien.