Is het verstandig om mijn hypotheek over te sluiten vanwege de lage rentestand?

Is het verstandig om mijn hypotheek over te sluiten vanwege de lage rentestand?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Marieke Treffers een vraag.

Gezien de huidige lage rentestand is het voor mij verstandig om mijn hypotheek over te sluiten?

De hypotheekrente is nog nooit zo laag geweest. U betaalt misschien te veel hypotheekrente. Het kan zinvol voor u zijn om de hypotheekrente opnieuw vast te zetten maar doe dat niet zomaar: met het oversluiten van uw hypotheek zijn ook kosten gemoeid advieskosten en mogelijk betaalt u ook boeterente. Deze kosten moet u binnen enkele jaren kunnen terugverdienen met de lagere maandlasten. Is dat niet mogelijk dan heeft oversluiten geen zin. En oversluiten kan ook onvoordelig uitpakken bij een hypotheek waarbij u belastingvrij kapitaal opbouwt voor het aflossen van uw hypotheek, zoals de (bank)spaarhypotheek.

Bij de( bank)spaarhypotheek is de rentevergoeding die u ontvangt over uw spaarsaldo gelijk met  de hypotheekrente die u betaalt over uw hypotheek. Wanneer de hypotheekrente 6% bedraagt, krijgt u ook 6% vergoeding op het in de spaarpolis gestorte vermogen. Dit heeft belangrijke consequentie bij rentewijzigingen. Op het moment dat de hypotheekrente zou gaan dalen, betekent dit dus automatisch dat het rendement binnen de spaarpolis afneemt, dit betekent dat de maandelijks inleg omhoog gaat. Een renteverlaging betekent dus een lagere rentelast, maar tevens een hogere spaarpremie.