Is het wel eerlijk dat de ingangsdata van de verevende pensioenen verschillen?

Is het wel eerlijk dat de ingangsdata van de verevende pensioenen verschillen?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Paul Stijns een vraag.

Bij de echtscheiding is het beider opgebouwde pensioen verdeeld. Ik ben twee jaar ouder dan mijn ex. Hierdoor moet ik twee jaar eerder dan mijn ex een deel missen, dat terwijl mijn ex dit zal ontvangen naast haar reguliere salaris. Is dit wel ‘eerlijk’?

Uw beider recht op uitbetaling, zoals het verevend pensioen wordt genoemd, ontstaat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van uw ex en u. De pensioenleeftijd kan echter verschillen. Omdat uw leeftijden verschillen heeft dit de door u geschetste consequenties. De ingangsdata van het ouderdomspensioen zouden niet anders zijn, indien het huwelijk op pensioendatum nog in stand zou zijn.

Op basis van de flexibiliseringsmogelijkheden zou u, indien de pensioenreglementen dit toestaan, kunnen overwegen uw eigen pensioendatum uit te stellen. Ook uw ex heeft deze mogelijkheid. Hiermee wijzigt tevens de ingangsdatum van de beider rechten op uitbetaling. Tevens is het mogelijk om, indien geregeld, andere flexibiliseringsmogelijkheden toe te passen. Informeer hiervoor bij beide pensioenuitvoerders. Flexibilisering moet overigens wel passen binnen uw financiële behoeften.