Je kunt weer eerder met pensioen

Je kunt weer eerder met pensioen

Wil je eerder stoppen met werken? Sinds kort kan dat met hulp van je werkgever.

Dankzij een nieuwe wet uit 2021 kun je met je werkgever afspraken maken over vervroegd uittreden. De werkgever mag jou dan een vergoeding betalen om de periode tot de AOW-datum te overbruggen.

 

Geen boete meer

Vervroegd uittreden is de afgelopen 15 jaar steeds moeilijker gemaakt door de overheid. Je mocht wel eerder stoppen, maar dat moest je dan volledig betalen uit eigen zak. Dat kon je doen door je eigen pensioen eerder in te laten gaan of uit je eigen spaargeld. Wanneer je werkgever een zogenaamde RVU-vergoeding (Regeling Vervroegde Uittreding) aan jou wilde betalen, moest hij over die vergoeding een boete van 52% betalen!

Dit is nu verleden tijd. Je werkgever mag jou nu zonder zo’n boete een RVU-vergoeding geven. Er zijn wel een voorwaarden:

  • De uitkeringen vinden plaats in de 36 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd
  • De uitkering duurt maximaal 36 maanden
  • De uitkering komt niet boven het drempelbedrag van bruto € 2.073 (2023) per maand.

 

Voorbeeld vergoeding vervroeg uittreden

Stop je 1 jaar voor de AOW-datum dan mag de werkgever 12 x € 2.037 = maximaal € 24.444 meegeven om eerder te stoppen met werken.

Stop je 3 jaar voor de AOW-datum dan mag de werkgever 36 x € 2.037 = maximaal € 73.332 meegeven om eerder te stoppen met werken.

Stop je bijvoorbeeld 4 jaar voor je AOW dan mag de werkgever nog steeds maximaal € 73.332 geven. De uitkering over het eerste jaar wordt dan wel belast met 52%, de uitkeringen over het 2e, 3e en 4e jaar zijn daarvan vrijgesteld.

 

Maandelijks of mag het ook in één keer (met één bedrag)?

De wet zelf zegt niets over het moment van betalen. Vanuit de wet bezien is er dus geen verplichting om de uitkering maandelijks te doen.

De wetgever streeft zo veel mogelijk naar een maandelijkse betaling. De reden daarvoor is tweeledig. Enerzijds houdt het maandelijks betalen verband met de mogelijkheid om een eventuele WW-uitkering te kunnen verrekenen met de RVU-uitkering. Anderzijds is er de vrees dat je een betaling ineens niet goed spreidt over de maandelijkse perioden, met alle risico’s van dien. Een aantal werkgevers heeft daarom ook al aangegeven om vanuit goed werkgeverschap de betaling maandelijks te zullen doen.

 

Heb je meer nodig?

Mocht er meer nodig zijn om te kunnen stoppen met werken en nog steeds rond te kunnen komen, dan kun je de vergoeding verder aanvullen met pensioen of met spaargeld, of je verhoogt je hypotheek om de periode naar de AOW te overbruggen.

 

Geen automatisch recht

Dat dit van de Belastingdienst mag, betekent nog niet dat jouw werkgever hieraan meewerkt. Dat hangt af van de afspraken die in jouw cao worden gemaakt. De verwachting is dat in de meeste cao’s deze afspraken gekoppeld zullen worden aan specifieke zware beroepen.

Je kunt ook altijd individuele afspraken maken met je werkgever.

 

Duur van de wet

De wet is aangenomen door de Eerste Kamer begin 2021 en geldt tot eind 2025. Je mag in dat jaar nog wel afspraken te maken om 3 jaar eerder te stoppen. Dit wetsvoorstel geldt dus voor iedereen die voor 31 december 2028 voor het eerst AOW krijgt.

Jolanthe van den Berg is financieel planner bij Zuiver Advies in Houten.