Kan ik kiezen voor een uitkerende beleggingslijfrente?

Kan ik kiezen voor een uitkerende beleggingslijfrente?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Angelika Arntz een vraag.

Ik heb nog een met een lijfrenteclausule belast kapitaal beschikbaar, waarvoor het oude regime nog geldt. Ik ben thans 75 jaar oud. Ik zou met dit kapitaal via “banksparen”  een uitkering voor 15 jaar willen regelen, maar de rentestand is momenteel wel erg laag. Ik zou daarom willen trachten via een beleggingsrekening een hogere uitkering te bereiken, maar kom (ook in de Geldgids) in de informatie alleen uitkeringen gebaseerd op een vaste rente tegen. Staat de Belastingdienst toe dat een dergelijk kapitaal wordt uitgekeerd via een beleggingsrekening? 

Bij banksparen dienen de uitkeringen uiterlijk in te gaan in het jaar waarin de 70-jarige leeftijd (AOW-leeftijd plus 5 jaar) wordt bereikt. Gezien uw leeftijd zal het opgebouwde kapitaal via een verzekeraar uitgekeerd moeten worden.

Het is fiscaal toegestaan te kiezen voor een beleggingslijfrente. Bij een beleggingslijfrente worden met het beschikbare kapitaal beleggingseenheden aangekocht en zijn de uitkeringen afhankelijk van het beleggingsresultaat. Dit betekent dat de hoogte van de uitkeringen zal variëren gedurende de uitkeringsduur. Hiermee neemt u een risico.

Wanneer de uitkeringen een belangrijke aanvulling zijn op uw pensioeninkomen, kunt u beter kiezen voor gegarandeerde uitkeringen en de lage rentestand accepteren. Dan weet u immers waar u aan toe bent.