Levensloop gebruiken om eerder te stoppen met werken

Levensloop gebruiken om eerder te stoppen met werken

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Léon Slijkerman een vraag.

Het is mijn bedoeling om in december 2014 gebruik te gaan maken van mijn gespaard bedrag in de levensloopregeling. Volgens mijn werkgever moet ik aangeven wanneer ik met pensioen ga. Volgens de huidige wetgeving ontvang ik AOW op 65 jaar en 7 maanden, dit zou wel eens 65 jaar en 9 maanden kunnen worden. Wat raadt u mij aan, rekening houdend met de voorwaarden van het ABP t.a.v. het voorwaardelijk pensioen?

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Voor deelnemers die op 31 december 2011 meer dan € 3.000,- hebben gespaard geldt een overgangsregeling. Dit hield op hoofdlijnen in dat deze deelnemers het saldo in 2013 ineens mochten opnemen waarbij ‘slechts’ 80% van het saldo werd belast of dat zij onder voorwaarden mochten doorsparen tot 2021.

U wilt uw levenslooptegoed aanwenden voor eerder stoppen met werken. Dit behoort tot de mogelijkheden. U kunt uw levenslooptegoed vanaf 1 januari 2013 opnemen en uitgeven aan elk gewenst doel. Hierover betaalt u inkomstenbelasting, onder aftrek van de levensloopkorting. Als u het levenslooptegoed nog niet heeft opgemaakt op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan wordt het resterende tegoed ineens uitbetaald en belast.

Tot slot. Voor het recht hebben op het voorwaardelijk pensioen bij ABP mag er geen onderbreking zijn tussen “het stoppen met werken” en “het met pensioen gaan”. Bij levensloop is er sprake van een verlofperiode tijdens het dienstverband zodat geen consequenties zijn. Wel kunnen er voorwaarden verbonden zijn aan de premiebetaling en voortzetting van de pensioenopbouw. Hiervoor verwijs ik u naar de CAO.