Levensloop

Levensloop

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Marieke Treffers een vraag.

In december 2015 neem ik zelf ontslag en ontvang dus geen WW. Ik heb een levenslooprekening waar € 70.000 op staat. Dat wil ik opnemen tot mijn AOW . Wat kan ik het beste doen, gebruik maken van de afkoopregeling 80% belast of laten uitkeren totdat ik AOW ontvang?

En hoeveel mag ik maximaal jaarlijks laten uitkeren van mijn levenslooprekening en wat gebeurt er als de levenslooptegoed nog niet op is op mijn AOW gerechtigde leeftijd?

In 2015 kunt u uw levensloopregeling in één keer laten uitkeren met een korting op de inkomstenbelasting van 20% over het saldo per 31 december 2013. Stel dat dit saldo toen € 70.000 bedroeg, dan betekent dit dat u bij een inkomstenbelastingtarief van 42% een belastingvoordeel heeft van € 5.880. Na uitkering telt het tegoed mee met uw vermogen in box 3.

Omdat u zelf ontslag neemt, heeft u geen inkomsten tot uw AOW,  u kunt het opgebouwde levensloop tegoed gebruiken als vervanging van uw salaris. Het levensloop tegoed wat resteert op uw AOW gerechtigde leeftijd wordt in zijn geheel belast als loon uit vroege dienstbetrekking.