Mogelijkheden uitbetaling resterend tegoed levensloopregeling

Mogelijkheden uitbetaling resterend tegoed levensloopregeling

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Fons de Bilde een vraag.

Mijn vrouw (63) neemt sinds haar 61e 1 dag per week levensloopverlof op en is van plan dit verlof tot aan haar pensionering uit te breiden tot 5 dagen per week. Bij einde dienstverband zal naar schatting een saldo levensloop resteren van € 68.000. Dit saldo kan gedeeltelijk gebruikt worden voor storting voor extra pensioen. Er zal een saldo overblijven van € 33.000. Is de enige mogelijkheid dit saldo door de werkgever netto te laten uitbetalen of zijn er mogelijkheden die fiscaal voordeliger zijn?

Uw echtgenote heeft goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden rondom de levensloopregeling; zij is minder gaan werken maar heeft haar salaris aangevuld met de uitkering van haar levenslooptegoed (artikel 19g loonbelasting) tot de maximale hoogte. Vervolgens heeft zij haar pensioen binnen de wettelijke maxima aangevuld conform Hoofdstuk IIB van de pensioenregelingen. Helaas moet over het resterend tegoed inkomstenbelasting worden betaald, onder inhouding van de levensloopverlofkorting.

Het belastbaar inkomen zou nog iets verlaagd kunnen worden door gebruik te maken van de lijfrente-aftrek maar het is de vraag of dit mogelijk en interessant is. Wellicht is dit een goed moment om een overzicht te (laten) maken van uw netto inkomen na de pensioendatum. Een gehele of gedeeltelijke aflossing van de hypotheek kan interessant zijn omdat na de AOW-leeftijd de belastingtarieven (en daarmee het voordeel van renteaftrek) veel lager zijn.