Nieuwe baan? Let dan hierop!

Nieuwe baan? Let dan hierop!

Het is verleidelijk om bij het solliciteren alleen naar het bruto maandsalaris te kijken. Maar dat is beperkt. Veel andere zaken zijn ook geld waard.

In de meeste personeelsadvertenties heeft het brutosalaris een prominente plaats. Natuurlijk is dat heel belangrijk. Maar in het beloningspakket zitten vaak andere zaken die veel sollicitanten over het hoofd zien.

Het begint al bij het brutosalaris zelf. Zit daar het vakantiegeld al bij inbegrepen of komt dat er nog bij? Iedereen heeft recht op 8% vakantiegeld, meestal wordt dat in mei uitbetaald. Soms echter wordt het vakantiegeld per maand uitbetaald. Als het salaris inclusief vakantiegeld in de advertentie staat, lijkt het salaris hoger dan het is.

 

Prestatiebeloning

De meeste werkgevers die gerelateerd zijn aan de (semi-)overheid kennen een eindejaarsuitkering. Vaak bedraagt die één maand, ofwel 8,33%. Sommige bedrijven hebben een winstdelingsregeling. Die uitkering is doorgaans variabel, afhankelijk van de prestaties van de onderneming. Een variant daarvan is de prestatiebeloning of bonus. Dit is een beloning voor je eigen functioneren of dat van jouw afdeling.

Bij een winstdelingsregeling is de betaling meestal in geld, prestatiebeloning gebeurt soms ook in aandelen. In dat laatste geval kan het vooral bij Amerikaanse bedrijven soms om veel geld gaan, soms wel om tientallen procenten van het jaarsalaris. Natuurlijk is winst niet gegarandeerd en kunnen aandelen ook minder waard worden. Maar het is bepaald relevant om er rekening mee te houden tijdens het solliciteren.

 

Karig pensioen

Pensioen is een andere belangrijke beloningsfactor. Bij traditionele werkgevers, zoals de overheid en veel grote bedrijven, is de pensioenregeling meestal goed tot uitstekend. De pensioenpremie bedraagt dan 15% of 20% van je inkomen, en daarvan betaalt de werkgever bijvoorbeeld 70%. Bij andere bedrijven, zoals bij veel jonge bedrijven, is er geen of een hele karige pensioenregeling. De pensioenpremie bedraagt dan bijvoorbeeld 10%, waarvan de werkgever de helft of minder betaalt. Het kan om enorme verschillen gaan, verschillen die je niet in de advertentie ziet staan. Pas op je oude dag merk je ze.

Tenslotte regelen sommige werkgevers nog meer secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een extra verzekering – bovenop de WIA van de overheid – voor als je arbeidsongeschikt wordt. Of een langere uitkering als je na ontslag ww krijgt. Ook deze regelingen kosten geld en zou je moeten meenemen in een vergelijking tussen brutosalarissen.

Een financieel planner kan je helpen alle extra’s, of het gebrek daaraan, op een rij te zetten en door te rekenen. Niet alleen dit en volgende jaar, maar ook in de verre toekomst, tot na je pensionering.

Paul van der Kwast is onafhankelijk financieel planner in Amsterdam en lid van de VOFP.