Shoppen met uw pensioen

Shoppen met uw pensioen

Vraag

Binnenkort stop ik met werken en wil ik mijn pensioen laten uitkeren. De verzekeraar waar mijn pensioenkapitaal is opgebouwd geeft aan dat ik een shoprecht heb. Wat betekent dit?

 

Antwoord

Met een shoprecht bepaalt u zelf via welke verzekeraar u het pensioenkapitaal laat uitkeren. U kunt een offerte aanvragen bij de verzekeraar waar u het pensioenkapitaal heeft opgebouwd. Het loont echter om offertes aan te vragen bij meerdere verzekeraars. Dit kan ook via (online) bemiddelaars met vergelijkingssites. U vergelijkt de offertes, voorwaarden en de pensioenuitkeringen van de verzekeraars met elkaar.

 

Te maken keuzes op dit moment

De pensioenuitkeringen zijn altijd levenslang en eindigen bij uw overlijden. Toch zijn er keuzes die u kunt maken bij de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Heeft u een partner, dan kunt u partnerpensioen aankopen, dit is maximaal 70% van uw pensioenuitkering en wordt uitgekeerd aan uw partner wanneer u komt te overlijden. Uw eigen pensioenuitkering zal daardoor lager uitvallen.

Ook kunt u de hoogte van uw pensioen variëren. Zo kunt u bijvoorbeeld de eerste 5 of 10 jaar een hogere pensioenuitkering ontvangen dan de jaren erna. Deze hoog – laagconstructie is met name interessant wanneer u verwacht de eerste pensioenjaren meer uit te geven.

 

Variabel pensioen

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om geen vaste pensioenuitkeringen te ontvangen, maar variabele uitkeringen. De variabele pensioenuitkering kan jaarlijks omhoog of omlaag gaan, afhankelijk van het rendement op de beleggingen. U blijft dus beleggen met het pensioenkapitaal. Misschien compenseert het rendement de prijsstijgingen in de toekomst, maar dat is natuurlijk niet zeker.

De vaste pensioenuitkering wordt niet hoger, ook al stijgen de prijzen.

Doorbeleggen met (een deel van) uw pensioenkapitaal is alleen een optie wanneer u ook met een lagere pensioenuitkering voldoende inkomen heeft om van te leven en er niet van wakker ligt wanneer de beleggingen in waarde dalen.

 

Conclusie

Begin tijdig met het nadenken over de keuzemogelijkheden met uw pensioenkapitaal. Kijk niet alleen naar uw eigen pensioensituatie maar ook naar de situatie wanneer uw partner of uzelf komt te overlijden. Vraag offertes aan bij meerdere verzekeraars.

Angelika Arntz is financieel planner bij Arntz Advies in Den Dolder.