Uitstel aflossen schulden voor ondernemers: goede regeling of niet?

Uitstel aflossen schulden voor ondernemers: goede regeling of niet?

Sinds het begin van de Corona epidemie hebben ruim 103.000 ondernemers van hun banken uitstel gekregen om af te lossen en soms ook van rentebetaling. Dit uitstel duurt tot 1 oktober 2020. Ondernemers krijgen hiermee ruimte voor hun bedrijf. Hoe werkt dit en is het wel voor iedereen voordelig?

Waarom doen banken dit?

Banken doen dit volgens Dick Kruijt, secretaris van de Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP) om deze redenen: “Ten eerste kan de bank beter de ondernemer helpen met een tegemoetkoming dan hard vast te houden aan de verplichtingen en daarmee de onderneming over de kling te jagen. Bij een faillissement sta ja als bank immers met lege handen. Dan heb je alles verloren en de ondernemer ook. Daarnaast hebben overheden banken gevraagd een rol te spelen bij het tegemoetkomen van ondernemers”.

Hoe werkt de regeling?

Het idee is eenvoudig: de ondernemer betaalt geen aflossing van zijn zakelijke lening. Dit geldt van 1 april tot 1 oktober 2020. Bij sommige banken is het ook mogelijk om uitstel te krijgen van rentebetaling. Het is dus een uitstel van aflossen, niet een afstel. Ooit moet deze achterstand weer worden ingelopen.

Uitstel van aflossen, niet van rente

Door deze regeling neemt de schuld niet af. Én de ondernemer blijft wel rente betalen over de hele openstaande schuld. Vanaf 1 oktober gaat een ondernemer verder met afbetalen. Maar zij heeft wel rente betaald tussen 1 april en 1 oktober. Dat zijn extra rentekosten over dezelfde lening.

Uitstel aflossen: de voordelen

Volgens financieel planner Dick Kruijt zijn ondernemers zeker geholpen met de regeling: “Als je als ondernemer behoefte hebt aan liquiditeit, dan kan dit helpen. Zeker als alle beetjes helpen, dan is dit weer stapje in het verlagen van de stress”. Maar het kan natuurlijk tegenvallen dat je rentekosten hiermee stijgen.

Bespreek andere opties met je bank

Kruijt: “Het is natuurlijk lastig dat als je uitstel van aflossen en/of rente krijgt, je dat uiteindelijk wel moet terugbetalen. De lening vervalt natuurlijk niet. Als je daarmee als ondernemer niet bent geholpen, dan kan je natuurlijk met de bank in overleg treden om te verkennen welke alternatieven er zijn. Wellicht is het mogelijk om het aflossingsbedrag omlaag te brengen door de looptijd van de lening te verlengen. Of wellicht is er nog ruimte om met de bank over de rente te onderhandelen. Dat wordt natuurlijk niet standaard aan iedere ondernemer aangeboden, want is sterk afhankelijk van de specifieke onderneming en ondernemer.”

Meer mogelijkheden

Een tijdelijk uitstel krijgen van aflossen levert voor veel ondernemers direct ruimte op. Toch is het goed om te kijken of er andere mogelijkheden zijn. Kruijt: “Het goed analyseren van andere verplichtingen of contracten kan wellicht meer opleveren. Die afweging kan je natuurlijk maken. Een financieel planner kan je daarbij heel goed helpen. Met name als het gaat om het effect in de toekomst. Als je nu nog spaart voor je oudedag dan kan je natuurlijk overwegen om die betalingen tijdelijk te stoppen. En weer te hervatten als daar weer ruimte voor is. Of wellicht heb je te ruime voorzieningen in het verleden getroffen in een arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekering. Het is niet zinvol om meer te verzekeren dan nodig is. Daar kan ook een besparing in zitten”.

Dit artikel verscheen eerder in MAXMeldpunt, op 1 mei 2020.