Valkuilen voor samenwoners

Artikelen

Artikel van Paul van der Kwast over samenwonen, nalaten en verblijvingsbeding. Samenwoners beseffen vaak niet dat zij niet automatisch van elkaar erven.

Download