Wat gebeurt er als ik 100% van het pensioengevend loon aan pensioen heb opgebouwd?

Wat gebeurt er als ik 100% van het pensioengevend loon aan pensioen heb opgebouwd?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Annemarie van Amelrooij een vraag.

In Geldgids september/oktober 2015 staat op pagina 30: ‘Zodra de (opgerente) pensioenuitkeringen 100% van het pensioengevend loon bedragen, moet uw pensioen ingaan.’ Geldt dit ook als ik nog werk en mijn pensioenleeftijd nog niet bereikt heb? En tellen opgebouwde lijfrentekapitalen mee?

Als u voor het bereiken van de pensioendatum binnen uw pensioenregeling 100% van het pensioengevend loon aan pensioen heeft opgebouwd, hoeft uw pensioen niet direct in te gaan. Wel heeft het bereiken van de 100%-grens wel andere gevolgen.

Ligt de pensioendatum voor de AOW-leeftijd en wilt u de ingang van de pensioenuitkering uitstellen, dan wordt het op dat moment opgebouwde pensioen bevroren. De uitkering moet uiterlijk ingaan op de AOW-leeftijd. Gaat u met pensioen op of na uw AOW-leeftijd, dan gaat het pensioen direct in.

Voor het bepalen of de 100%-grens binnen een pensioenregeling bereikt is, tellen lijfrentekapitalen of andere pensioenaanspraken niet mee.