Wat is de fiscale waarde van een traditionele levenhypotheek?

Wat is de fiscale waarde van een traditionele levenhypotheek?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Lian Hazelbag een vraag.

Wat is de fiscale waarde van een traditionele levenhypotheek?

Deze waarde wordt volgens richtlijnen van de belastingdienst vastgesteld en kan afwijken van de afkoopwaarde en de waarde op uw waarde overzicht.

Een traditionele levenhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek met een vooraf overeengekomen einddatum met een gekoppelde beleggings-en overlijdensrisicoverzekering. De rente gedurende de gehele looptijd is aftrekbaar als de hypotheek gesloten is voor 01.01.2013. Voor een groot deel van de kapitaalopbouw bent u afhankelijk van beleggingsresultaten en winstdeling. Vooraf heeft u geen zekerheid of op einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld kan worden afgelost. Uw totaal betaalde premies kunnen meer bedragen dan de waarde in de polis. Dit heeft te maken met de gerealiseerde winst, kosten en premie die wordt onttrokken uit het kapitaal voor de overlijdensrisicoverzekering.

De uitkering die op de einddatum uit de leven polis voortkomt kan belastingvrij zijn, wanneer er gekozen is voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (opbouw in box 1). Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Vrijstelling box 1 looptijd 15 tot 19 jaar € 36.300,- en 20 jaar of langer € 160.000,- (2014) per belastingplichtige.  Heeft u niet gekozen voor een KEW, dan vindt de opbouw plaats in box 3 en telt de waarde van de polis mee bij het bepalen van de vermogensrendementsheffing.