Wat is de gunstigste manier om een schenking en lening voor een studie op te geven aan de belasting?

Wat is de gunstigste manier om een schenking en lening voor een studie op te geven aan de belasting?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Pascale Schyns een vraag.

Een van onze vijf dochters, 27 jaar oud, is aan een tweede studie begonnen. Als ouders hebben we besloten om de helft van de opleidingskosten te schenken en de andere helft aan haar te lenen. De studie zelf kost ongeveer  € 8.000 per jaar. Wat is de gunstigste manier om dit op te geven aan de belasting?

Het bedrag dat u wilt schenken ad € 4.000 per jaar past binnen de gewone schenkingsvrijstelling van ouders aan hun kind (€ 5.229 in 2014).

Het bedrag dat u uitleent is voor u een vordering in box 3 en er is vermogensrendementsheffing verschuldigd (boven vrijstelling van € 42.278). Voor uw dochter is de lening een schuld in box 3. Leg de afspraken vast in een leningsovereenkomst en let er op dat de rente zakelijk is en ook daadwerkelijk betaald wordt.

Voordeel voor u is dat de rente die u ontvangt hoger is dan de rente op een spaarrekening. Aangezien de schenkingsvrijstelling niet geheel benut wordt zou u de rente ook nog(deels) kunnen schenken. Om uw andere kinderen niet te benadelen kunt u hen een gelijk bedrag schenken ofwel met Monica overeenkomen dat de schenkingen worden verrekend met haar erfdeel