Ik heb al een testament. Waarom zou ik een levenstestament opstellen?

Ik heb al een testament. Waarom zou ik een levenstestament opstellen?

Antwoord: om de regie in eigen handen te houden als u nog leeft

In een testament regelt u zaken voor na uw overlijden. In een levenstestament regelt u zaken voor als u tijdens uw leven niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding, ongeval of in geval van dementie.

Financiën en gezondheid

Een levenstestament stelt u op als u nog volledig zelfstandig beslissingen kunt nemen. In jargon: u bent wilsbekwaam. U geeft aan hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben als u dat niet meer bent. Het kan om financiële zaken gaan, maar ook om beslissingen over uw gezondheid en welzijn.  Denk aan:

  • Waar wilt u wonen en wat moet er met uw huis gebeuren als u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen?
  • Mogen er nog schenkingen plaatsvinden, bijvoorbeeld om belasting te besparen?
  • U kunt ook op medisch gebied bepaalde wensen opnemen in een levenstestament, zoals een behandelverbod en een euthanasieverzoek. Net als wensen over uw persoonlijke verzorging, sociaal leven en uw uitvaart.

Een levensexecuteur

In een levenstestament wijst u één of meerdere levensexecuteurs aan die deze beslissingen nemen als u dit zelf niet meer kunt. De levensexecuteur kan een familielid zijn zoals uw partner, kind, nicht of neef of een andere vertrouwenspersoon. Maar u kunt ook professionele levensexecuteurs benoemen. Ook bij complexe situaties kan een professioneel levensexecuteur van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld als u eigenaar bent van een bedrijf of als de familieverhoudingen zijn verstoord.

Financieel misbruik

Daarnaast kunt u een (professioneel) toezichthouder benoemen die controleert of de levensexecuteur uw belangen goed behartigt. Ook kan hij of zij meedenken bij belangrijke beslissingen. Een toezichthouder kan financieel misbruik voorkomen en is dan ook zeer aan te raden.

U bepaalt zelf wanneer het levenstestament ingaat. Is dat direct al bij de ondertekening van het levenstestament of pas nadat een arts heeft vastgesteld dat u wilsonbekwaam bent? Beide opties hebben voor- en nadelen.

Regie in eigen handen dankzij levenstestament

Met een levenstestament houdt u de regie in eigen handen. U geeft aan wie welke beslissingen mag nemen namens u. U voorkomt hiermee dat de rechter een bewindvoerder, mentor of curator benoemt die beslissingen voor u gaat nemen, waarbij mogelijk geen rekening wordt gehouden met uw persoonlijk voorkeuren en wensen.

Angelika Arntz is financieel planner bij Arntz Advies