Wat is er met ingang van 2014 veranderd ten aanzien van lijfrentes?

Wat is er met ingang van 2014 veranderd ten aanzien van lijfrentes?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Paul Stijns een vraag.

Wat is er met ingang van dit jaar veranderd ten aanzien van lijfrentes?

Voor op 31 december 2013 bestaande lijfrentes is  een overgangsregeling getroffen zodat tijdelijke ouderdaglijfrenten niet verplicht moeten ingaan op de toekomstig latere AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Stapsgewijs zal deze worden verhoogd. Bij lijfrente-uitkeringen speelt de pensioenleeftijd een belangrijke rol. Dit was tot 2013 gelijk aan de AOW-leeftijd, voorheen 65 jaar. Toegestaan waren de volgende uitkeringen: de overbrugggingslijfrente , van leeftijd x tot 65 jaar; de oudedagslijfrente: vanaf 65 jaar en levenslang en de tijdelijke oudedagslijfrente: vanaf 65 jaar gedurende een bepaalde periode.

Nieuw te sluiten lijfrentes zullen als tijdelijke oudedagslijfrente alleen nog maar kunnen ingaan vanaf de datum van ingang van de AOW. Alle regelingen die afhankelijk zijn van de leeftijd hebben aansluiting gekregen bij de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd, zijnde de AOW leeftijd.

Voorbeeld: u bent geboren op 1 november 1954, dan wordt u 65 jaar op 1 november 2019, voor u is de huidige verhoogde AOW-leeftijd 1 mei 2021 en op basis van de voorgenomen versnelling  1 november 2021. Had u een lijfrenteverzekering lopen op 31 december 2013 dan mag u deze toch op 1 november 2019 laten ingaan voor bijvoorbeeld 5  jaren.