Wat zijn de mogelijkheden met de levensloopregeling?

Wat zijn de mogelijkheden met de levensloopregeling?

Wekelijkse rubriek van de VOFP in de GeldGids. Deze week behandelt Lian Hazelbag een vraag.

Stel: Per december 2015 bereikt u de AOW gerechtigde leeftijd (65+3mnd). Uw pensioen van het pensioenfonds is vastgesteld per september 2015. U geniet nu 1 dag per week levensloopverlof en per mei 2015 eindigt de arbeidsovereenkomst.  Er is voldoende saldo in de levensloopregeling opgebouwd om eerder te stoppen met werken. Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt vervroegd stoppen met werken door het opgebouwde levensloop tegoed te gebruiken als vervanging salaris. Tijdens dit verlof mag de uitkering niet hoger zijn dan uw laatst genoten salaris.

Ook is het mogelijk (een gedeelte van) het saldo van de levensloopregeling te gebruiken om uw pensioen te verbeteren. Het pensioen mag echter niet bovenmatig worden. Als het vermogen groot genoeg is kunt u uw pensioen (uitstellen) laten ingaan op de datum van de AOW gerechtigde leeftijd zodat u de gelden uit de levensloopregeling fiscaal optimaliseert.

Uw levensloop tegoed mag uiterlijk op de levensloop rekening blijven staan tot u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt of tot de datum als u eerder met pensioen gaat. Het levensloop tegoed wat resteert op de rekening wordt dan in zijn geheel belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.